Sprawozdania finansowe. Bilans przedszkola.

https://mielec.bip.gov.pl/przedszkole-mieskie-nr-3/220465_sprawozdania-finansowe.html (https://mielec.bip.gov.pl/przedszkole-mieskie-nr-3/220465_sprawozdania-finansowe.html)


Zobacz niżej...

15-lecie Unii Europejskiej

http://przedszkolenr3.mielec.pl/#sigFreeId74f134b6da (http://przedszkolenr3.mielec.pl/#sigFreeId74f134b6da)


Zobacz niżej...

Poradnik dla rodziców dotyczący rekrutacji

  Uwaga rodzice!!!       15 kwietnia 2019 r. udostępnione zostaną listy dzieci zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych biorących udział w rekrutacji do przedszkoli na rok szkolny 2019/20. Informacje o wynikach kwalifikacji dostaną Państwo na podanego we...


Zobacz niżej...

Zasady rekrutacji do publicznych przedszkoli

UWAGA!!   Do wniosku należy załączyć   dokumenty/oświadczenia potwierdzające spełnianie   kryteriów w formacie: jpg, pdf.   Rekrutacja odbywa się wyłącznie drogą elektroniczną.     Zasady rekrutacji do publicznych przedszkoli, dla których organem prowadzącym jest Gmina Miejska Mielec na rok szkolny 2019/2020   Postępowanie rekrutacyjne do...


Zobacz niżej...

RODO

Wypełniając obowiązek informacyjny wynikający z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem...


Zobacz niżej...
01234

O Nas i przedszkolu

Przedszkole Miejskie Nr 3 w Mielcu powstało w 1967r.  Dyrektorem  przedszkola jest mgr Bożena Budaj. Opiekę merytoryczną i metodyczną nad placówką sprawuje Kuratorium Oświaty w Rzeszowie.W roku szkolnym 2017/2018 jest 5 oddziałów do których uczęszcza 120 dzieci. Zespół doświadczonych i twórczych pedagogów wypracowa doskonały program wychowawczo - edukacyjny dla dzieci w każdej grupie wiekowej. Nasze przedszkole posiada oddział integracyjny.

Misja i wizja.

"Człowieka należy oceniać po tym, co w nim najlepsze: jak ciężko pracuje, jak wierny jest swoim poglądom i jak bardzo kocha swoje dzieci"


Kirk Douglas

Drodzy rodzice!

Każda pociecha jest wyjątkowa.

Każda rodzina ma swoją historię, a każdy człowiek ma własną osobowość. W naszym przedszkolu wspieramy dziecko w budowaniu silnej osobowości, w uświadamianiu własnej wartości. Dlatego staramy się stwarzać dziecku sytuacje, w których będzie miało możliwość realizowania swoich potrzeb, zainteresowań, dążenia do samodzielności i niezależności.

Więcej...

...